contoh teks naskah khutbah bahasa jawa terbaru

contoh teks naskah khutbah bahasa jawa terbaru

Khutbah atau ada sebagian yang  menamakan Khotbah menurut wikipedia adalah suatu cara penyampaian yang di pakai untuk mengkomunikasikan pesan seseorang kepada khalayak ramai

namun secara bahasa khutbah atau khotbah artinya suatu perkataan yang di sampaikan di atas mimbar , adapun kata khutbah itu sendiri di ambil dari bahasa arab yaitu dari kata “mukhathabah”  yang berarti pembicaraan , dan ada pula sebagian yang menganggap dari kata “al-khatbu” yang berarti perkara besar yang di bicarakan di karenakan orang arab tidak berkhutbah melainkan dalam perkara besar.

 

Khutbah tidak harus menggunakan bahasa nasional ataupun bahasa arab , namun khutbah juga bisa di lakukan dengan bahasa Jawa , dan biasanya hal ini di sampaikan dalam acara keislaman , yaitu khutbah Sholat jum’at , Khutbah idul fitri , khutnbah idul adha dan lain sebagainya

berikut ini adalah contok teks dan naskah khutbah bahasa jawa

KHUTBAH JUM’AT BAHASA JAWA : HIJRAH ING TAHUN BARU HIJRIAH

إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

يَاأَيّهَا الّذَيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

يَاأَيّهَا النَاسُ اتّقُوْا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللهَ الَذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلأَرْحَام َ إِنّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

يَاأَيّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا، أَمّا بَعْدُ

فَأِنّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَشَرّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً، وَكُلّ ضَلاَلَةِ فِي النّارِ

 

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Langkung rumiyin kula ngajak dateng panjenengan sedaya lan ugi dateng awak kula piyambak mangga kita samiya nambahi taqwa lan tha’at kita dateng Allah, kanti tansah nindakaken sedaya perintah lan dawuh dawuhipun Allah, saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun, wonten ing pundi kemawon kawontenan kita, lan wonten ing swasana kados menapa kemawon, nuju bingah utawi sisah, kawontenan jembar longgar utawi rupeg, ing kawontenan rame utawi sepi , tansah netepana taqwa dateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat saking ngarsa Dalem Allah Ta’ala. Langkung langkung wonten ing swasana warsa enggal punika samiya ngenggalaken semangat anggenipun kumawula dateng Allah. Kanti semanget hijrah kados ingkang kadawuhaken dening Allah lan kacontokaken dening utusanipun Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Dawuh dalem Allah Ta’ala :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  *

“Sejatine wong wong kang pada iman lan wong wong kang pada hijrah lan wong wong kang pada jihad ing dedalane Allah iku wong wong kang pada ngarep arep rahmate Allah, lan Allah iku Dzat kang akeh pangapurane lan akeh kawelasane

(QS. Al Baqarah 218)

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Hijrah kangge kita ing mangsa punika mboten kedah kanti hijrah badaniyah utawi hijrah secara fisik, ananging hijrah kedah kita tindak aken paling mboten hijrah wonten ing perkawis sekawan .

1.Hijrah mental..

Inggih menika hijrah kanti ngendaleni nafsu. saking nafsu amarah tumuju datengnafsul lauwwamah lan nafsul muthmainnah . Jalaran nafsu amarah punika tentu tansah ngajak tumuju dateng pendamel awon, kados dawuhipun Allah :

ان الــنــفـس لا مــارة بـالـســوء

“Temenan nafsu iku tansah perintah kelawan penggawe ala (QS.Yusuf : 53)

Tiyang ingkang tansah nuruti nafsu amarah  punika tentu tumuju dateng pendamel awon ingkang tansah kedah keturutan pepinginanipun, mboten nggagas nuwuhaken kapitunaning liyan, akalipun sampun tunduk lan nyengkuyung dateng pikajenganing nafsu..

Dene nafsul lauwamah menika kesadaran kangge negur pribadi lan diri sendiri, nafsu ingkang sampun mawas diri, inggih kesadaran kangge merubah pribadi sak derengipun dipun tegur dining Allah. Dawuhipun Allah :

ولا أقــســم بـالــنـفــس الـلــوامــة

“Lan Ingsun sumpah demi jiwa kang akeh olehe nggetuni”  (QS. Al Qiyamah : 2)

Dene nafsul muthmainnah punika kados ingkang kadawuhaken dening Allah :

يَــآأَيتهَـــاالـنــفـس  الـمــطـمـئـنــة  ارجـعـي الى ربــك راضــيــة

  مــرضــيــة   فـادخـلـي في عــبــادي وادخــلي  جـنـــتي

“Hai jiwa kang anteng , baliya marang Pangeranmu kelawan ridla lan diridlani Pangeranmu. Mlebua ing golongane kawulaKu, lan ingndalem swargaku” (QS. Al Fajr : 27-30).

Hijrah mental kita kedah ngantos saget tumuju nggayuh jiwa ing kangmuthmainnah supados kita kalebet golonganipun kawula ingkang pikantuk karidlan saking ngarsa dalem Allah Ta’ala..

  1. Hijrah kultural.

Inggih menika hijrah saking keterbelakangan tumuju dateng kemajengan. Kawontenan kita ingkang tasih katah katilar dening kemajengan,  kedah dipun ikhtiyari supados langkung saget nggayuh kawontenan ingkang langkung sae. Kados dene kawontenan lare lare ingkang cekap katah mboten saget sinau lan menempuh pendidikan, mekaten ugi jumlah tenaga kerja ingkang langkung ageng katimbang wontenipun lapangan pakaryan,

Mekaten ugi kabudayan ingkang saya ngrisak dateng akhlaq lan moralipun masyarakat kanti dalih kebebasan ber kreasi, lan sak pinunggalanipun. Punika kedah kita atasi  supados  mboten ngobro ombro, syukur saget gumantos pengadatan utawi adat kito dados kabudayan ingkang selaras kaliyan tuntunan agami Islam ingkang leres. Amargi ing jaman puniko musuh-musuh islam nyebaraken kebudayaan ingkang mboten wonten tuntunan agami islam lan katah-katahipun umat islam mboten ngraosaken.

3.Hijrah Sosial.

Inggih menika hijrah saking saking kondisi sosial kita ingkang nembe ketaman bencana, jalaran mboten namung fisik ingkang dados korban nemahi kerisakan, nanging kawontenan sosial ugi nemahi katah kerisakan kados penipuan dateng sedrek piyambak, permusuhan, korupsi lan sak panunggalanipun. Hubungan pasederekan, tetanggan lan sesrawungan katah, Punika kedah dipun usahani kanti hijrah tumuju dateng konndisi sosial ingkang langkung sae. Tiyang pinter pirang pirang, nanging tiyang bener arang arang. Mila semanget hijrah kedah tumanem wonten ing manahipun saben saben tiyang Islam  sepanjang zaman.

4.Hijrah Material.

Hijrah Material. Punika upaya perubahan kangge nggayuh kawontenan ingkang langkung sae ing babagan ekonomi, kita kedah gumbregah kedah cancut tali wanda, mboten kenging kedlarung, berlarut larut ing swasana sungkawa nggetuni dateng kawontenan, kedah semangat makarya kangge nggayuh kebahagyaan dunya lan akhirat, dunyane nggayuh baldatun thayyibatun warabbun ghafur, akhirate beja mulya slamet saking siksa akhire mlebet swarga. Aminn.

أقول قو لي هذا واستغفروا الله لي و لكم إنه هو الغفور الرحيم

 

Khutbah 2

إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

 

Kaum muslimin ingkang minulyo

Mugi mugi Allah tansah midanget lan ngijabahi dunga panyuwun kita, andadosaken keluarga ingkang sakinah manggih kabegjan   dunya ngantos akhirat. Amin. 
 

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اْلأَبْرَارِ. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

 يَامُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ   

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ  أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيْهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادُنُا

وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَأَعِدْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ هَذَا الْيَوْمِ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنَا وَبَنِيْنَا أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

 

khutbah jumat bahasa jawa , khutbah jumat bahasa jawa terbaru , khutbah bahasa jawa tentang pendidikan , khutbah bahasa jawa , contoh khutbah bahasa jawa , khutbah jumat bahasa jawa lengkap , khutbah idul fitri bahasa sunda sedih , khutbah jumat bahasa jawa singkat , khutbah idul fitri kh mustofa bisri , khutbah jumat jawa , teks khutbah idul adha quraish shihab , pembukaan khutbah dalam bahasa jawa , teks khutbah idul adha , teks khutbah bahasa jawa , khutbah idul adha qurais shihab , contoh khutbah dalam bahasa jawa , tausiah idul fitri kh zezen , khutbah idul fitri sunda sedih , teks khutbah idul adha kh musthofa bisri , pembukaan khutbah jumat bahasa jawa , khutbah jumat paling sedih , kumpulan khotbah idul fitri dan idul adha kh zainudin mz , konsep khutbah idul adha zainuddin mz , sesorah ingkang khotbah jumat , tuladha kho , khutbah nikah singkat padat , membuat naskah khutbah jumat bahasa jawa , contoh khotbah singkat bahasa jawa , contoh khutbah B jawa singkat , teks khutbah jumat yusuf mansur , khutbah idul adha quraish shihab , contoh kutbah dalam bahasa jawa , contoh khutbah bahasa jawa singkat , contoh khotbah mengggunakan bahasa jawa , contoh khutbah dalam bahasa jawa singkat , tuladhane khutbah , download khutbah idul adha kh syarif rahmat , Doa Idul Adha mengharukan , di mana ustad arifin sering khutbah idul adha , cth teks khutbah bhs jawa